21 กรกฎาคม 2555

ตรงใจ

รูปที่ตัวเองวาด  บางรูปก็ออกมาตรงใจ บางรูป..รูปก็เฉไฉไปตามฝีมือที่มี

ตอนนี้ชอบรูปนี้ของตัวเองเป็นพิเศษคงเพราะมันตรงใจ :)


ไม่มีความคิดเห็น: